Ga naar de inhoud van deze pagina.

Algemene voorwaarden

Welkom op 24baby. Via deze website en in het bijzonder de community wil 24baby de kennisuitwisseling over zwanger worden, zwanger zijn en het ouderschap in de breedste zin bevorderen.

Om de communicatie, de sfeer en de veiligheid van de website en app te waarborgen heeft 24baby algemene voorwaarden opgesteld. Door gebruik te maken van de website als bezoeker of als lid van de app aanvaard je automatisch de algemene voorwaarden van 24baby. Dit betekent dat je je dient te houden aan de ge- en verboden die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Registratie

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je persoonsgegevens wil invoeren. Om een reactie of topic te plaatsten in de community en voor het aanmaken van een profiel is het registreren van persoonsgegevens wel noodzakelijk. Hoe 24baby omgaat met de persoonsgegevens is te vinden in ons privacybeleid.

Voor het aanmaken van een profiel moet je minimaal zestien jaar oud zijn, of toestemming hebben gekregen voor het aanmaken van een profiel van je ouders of een andere wettelijke voogd. Als je jonger dan 16 jaar bent en zonder toestemming een profiel hebt aangemaakt, mogen wij je profiel verwijderen. Een profiel kan je alleen via onze app aanmaken.

Huisregels

De community is opgericht om de kennisuitwisseling in de breedste vorm te bevorderen. Wij vinden het echter wel belangrijk dat dit op een respectvolle manier gaat. 24baby heeft daarom de volgende huisregels opgesteld:

 1. Plaats geen uitlatingen die beledigen, laster of smaad bevatten.

 2. Plaats geen discriminerende, racistische of haatzaaiende berichten.

 3. Plaats geen link naar teksten die een smaad, laster of belediging bevatten of een haatzaaiende, racistische of discriminerende inhoud bevatten.

 4. Plaats geen link naar pornografische websites, goksites of andere websites met illegale doeleinden of strekking.

 5. Plaats en/of verstuur geen worm, virus of spam op/naar de website en haar leden.

 6. Baseer je berichten op de waarheid en feiten, plaats geen onwaarheden of misleidende teksten. Ook het verspreiden van onjuiste medische informatie en gevaarlijk advies is niet toegestaan.

 7. Gebruik geen teksten of afbeeldingen van derden zonder dat je daarvoor toestemming hebt gekregen. 24baby is niet verantwoordelijk voor het schenden van auteursrecht door leden.

 8. Gebruik de community, het forum en je persoonlijke profiel niet voor commerciële doeleinden.

 9. Om het forum overzichtelijk te houden, vragen we je te beperken tot het onderwerp dat besproken wordt. Je kunt altijd een nieuw topic beginnen, als jouw reactie te veel dreigt af te wijken van het originele topic.

Naast deze huisregels dien je je ook te houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Als je in strijd handelt met de huisregels of de Nederlandse wet- en regelgeving kan 24baby maatregelen nemen, deze staan onder Rechten 24baby.

Aansprakelijkheid

24baby stelt de website, de app en de inhoudelijke artikelen met de grootst mogelijke zorg samen, doch aanvaardt 24baby geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Daarnaast is zij niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruiken van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen gebruiken.

Content van derden

24baby is niet verantwoordelijk voor de inhoud, waaronder de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit en juistheid, van geplaatste informatie van derden. Hieronder vallen de blogs, de reacties op de blogs, de bijdragen op het forum (de community) en eventuele verwijzingen en links naar andere websites. 24baby is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Zodra wij onjuistheden op het spoor komen zullen we deze aanpassen. Echter zijn wij niet in staat alle onderwerpen constant te volgen, daarom roepen we jouw hulp in. Als je ergens informatie aantreft die in strijd is met de huisregels of de wet, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. Plaats in de e-mail een link naar de pagina waarop de huisregels of de wet zijn overtreden en vervolgens zullen wij ernaar kijken en mogelijk actie ondernemen.

Rechten 24baby

24baby streeft ernaar de gebruiksvriendelijkheid van de website zo optimaal mogelijk te houden. Het overtreden van de huisregels en de wet wordt daarom aangepakt. 24baby behoudt zich het recht voor de volgende acties te nemen om de kwaliteit van de website te waarborgen:

 1. Het sluiten van een topic.

 2. Het verplaatsen van een topic.

 3. Berichten aanpassen of verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing.

 4. Waarschuwing geven tot blokkering of verwijdering van een lid.

 5. Een lid verwijderen of blokkeren, met of zonder voorafgaande waarschuwing.

Boetebeding

24baby hecht veel waarde aan de communicatie en discussies op de website en in de app. De pagina’s mogen alleen gebruikt worden voor particuliere doeleinden. Op het reclame maken of plaatsen van spam in topics, berichten, reacties, afbeeldingen of met enige informatie op je profiel zonder voorafgaande toestemming van 24baby staat een boete van 500 euro per gebeurtenis. Dit kunnen wij zonder waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst van je eisen. In samenwerking is reclame wel mogelijk, neem voor meer informatie over een samenwerking contact op via onderstaande contactgegevens.

24baby vindt de bruikbaarheid en kwaliteit van de website zeer belangrijk, het verstoren hiervan wordt daarom bestraft. Voor het plaatsen van een worm of virus 24baby een boete eisen ter hoogte van de daadwerkelijk geleden schade. Dit kunnen wij zonder waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst van je eisen.

Wijziging algemene voorwaarden

24baby behoudt het recht om de algemene voorwaarden aan te passen. Wij adviseren je dan ook regelmatig de algemene voorwaarden te bekijken. Grote wijzingen laten wij tijdig aan je weten. Dit kunnen wij doen door de wijzigingen te mailen of duidelijk op de homepage te vermelden.

Contact

Als je vragen hebt over de algemene voorwaarden, wil samenwerken of een melding wil doen van het overtreden van een verbod kun je contact met ons opnemen:

24Baby.nl B.V.
Middelstegracht 89V
2312 TT Leiden
info@24baby.nl